Gwasanaethau GCChY

Gall gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio mewn sefydliadau gofal cymdeithasol (megis awdurdodau lleol, elusennau neu'r trydydd sector) neu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BCUHB) neu Fwrdd Iechyd Addysgu Powys gael mynediad i'r gwasanaeth.

Mae'r tîm yn rhoi cyngor ar bob agwedd ar ddatblygu cynigion ymchwil, gan gynnwys:

 • Mireinio syniadau a chwestiynau ymchwil
 • Sut i gynnal chwiliadau llenyddiaeth ac ymgymryd ag adolygiadau systematig
 • Cynllunio ymchwil
 • Dewis methodoleg ansoddol neu meintiol
 • Detholiad o fesurau, gan gynnwys mesurau sydd wedi cael eu cwblhau gan gleifion (PROMs) ac offer sy'n asesu ansawdd y ddarpariaeth gofal cymdeithasol o safbwynt derbynwyr
 • Cynnwys dadansoddiad economeg iechyd
 • Sicrhau bod pobl yn cael cymryd rhan yn eu dewis iaith.
 • Adeiladu tîm ymchwil cryf
 • Cynnwys defnyddwyr gwasanaeth ac aelodau o’r cyhoedd ym mhob rhan o’r broses ymchwil.
 • Cyfeirio at ffynonellau cymorth eraill a phartneriaid ymchwil posibl
 • Canfod yr adnoddau sydd eu hangen
 • Nodi cyfleoedd cyllido priodol