Sesiynau cymorth ymchwil

Mynychu sesiwn cymorth ymchwil galw heibio:

Cynhelir sesiynau cymorth ymchwil mewn lleoliadau hygyrch ar draws Gogledd a Chanolbarth Cymru ac, os gofynnir amdanynt (a pan fo galw digonol) gellir trefnu sesiwn ychwanegol mewn lleoliadau cyfleus eraill. Mae’r clinigau'n darparu cyngor a chefnogaeth ar ddatblygu cynigion ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol.

Sesiynau cymorth ymchwil galw heibio i ddod:

 

Ysbyty Gwynedd

Ysbyty
Glan- Clwyd

Ysbyty Wrecsam Maelor

Ysbyty Bronllys

Clinig Ionawr

 

Heb ei gadarnhau
10fed Ionawr 2019
10-12 am
Lleoliad heb ei gadarnhau

 

 

Clinig Chwefror

 

 

12fed Chwefror 2019
2-4 pm
Ystafell Gyfarfod 2

 

Clinig Mawrth

 

 

 

13eg Mawrth 2019
12-2 pm
Ystafell Gyfarfod Comisiynu

Clinig Mai

8fed Mai 2018
5-7 pm
Swyddfa R&D

 

 

 

Clinig Mehefin

 

14eg Mehefin 2018
2-4 pm
Ystafell 5, Canolfan Addysg Ol-radd

 

 

Clinig Medi

 

 

11fed Medi 2018
10.30-12.30
Ystafell 3, Sefydliad Meddygol

 

Clinig Hydref

 

 

 

17eg Hydref 2018
12-2 pm
Ystafell Gyfarfod Comisiynu

Clinig Tachwedd

8fed Tachwedd 2018
5-7 pm
Swyddfa R&D

 

 

 

Os ydych chi'n bwriadu galw heibio, cysylltwch â ni [rhowch ddolen cyswllt yma]: bydd y sesiynau galw heibio ond yn digwydd pan fydd mynychwyr wedi'u trefnu.
Os na allwch fynychu clinig cymorth ymchwil:

  • Llenwch a chyflwynwch y ffurflen cymorth ymchwil hon: fersiwn Saesneg / fersiwn Gymraeg
  • Os oes gennych ymholiad cyffredinol, gallwch hefyd e-bostio neu ein ffonio yn uniongyrchol

Manylion cysylltu RCDS NWORTH: