Sesiynau cymorth ymchwil

Gall gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio mewn sefydliadau gofal cymdeithasol (megis awdurdodau lleol, elusennau neu’r trydydd sector) neu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BCUHB) neu Fwrdd Iechyd Addysgu Powys gael mynediad i’r gwasanaeth.

Mae’r tîm yn rhoi cyngor ar bob agwedd ar ddatblygu cynigion ymchwil, gan gynnwys:

 • Mireinio syniadau a chwestiynau ymchwil
 • Sut i gynnal chwiliadau llenyddiaeth ac ymgymryd ag adolygiadau systematig
 • Cynllunio ymchwil
 • Dewis methodoleg ansoddol neu meintiol
 • Detholiad o fesurau, gan gynnwys mesurau sydd wedi cael eu cwblhau gan gleifion (PROMs) ac offer sy’n asesu ansawdd y ddarpariaeth gofal cymdeithasol o safbwynt derbynwyr
 • Cynnwys dadansoddiad economeg iechyd
 • Sicrhau bod pobl yn cael cymryd rhan yn eu dewis iaith.
 • Adeiladu tîm ymchwil cryf
 • Cynnwys defnyddwyr gwasanaeth ac aelodau o’r cyhoedd ym mhob rhan o’r broses ymchwil.
 • Cyfeirio at ffynonellau cymorth eraill a phartneriaid ymchwil posibl
 • Canfod yr adnoddau sydd eu hangen
 • Nodi cyfleoedd cyllido priodol

Mynychu sesiwn cymorth ymchwil galw heibio:

Cynhelir sesiynau cymorth ymchwil mewn lleoliadau hygyrch ar draws Gogledd a Chanolbarth Cymru ac, os gofynnir amdanynt (a pan fo galw digonol) gellir trefnu sesiwn ychwanegol mewn lleoliadau cyfleus eraill. Mae’r clinigau’n darparu cyngor a chefnogaeth ar ddatblygu cynigion ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol.

Sesiynau cymorth ymchwil galw heibio i ddod:

Dyddiad Amser Lleoliad Cofrestrwch cyn
Ysbyty Bronllys
13 Mawrth 2019 12:00–2:00pm Commissioning Meeting Room, Canteen Block 11 6 Mawrth 2019
17 Hydref 2019 1:00–3:00pm Commissioning Meeting Room, Canteen Block 11 10 Hydref 2019
13 Mawrth 2020 1:00–3:00pm Edward Ward, Block 14 6 Mawrth 2020
Ysbyty Gwynedd
8 Mai 2019 5:00–7:00pm R&D Office 1 Mai 2019
9 Tachwedd 2019 5:00–7:00pm R&D Office 1 Tachwedd 2019
Ysbyty Glan Clwyd
12 Mehefin 2019 TBC TBC 5 Mehefin 2019
22 Ionawr 2020 TBC TBC 15 Ionawr 2020
Ysbyty Maelor Wrecsam
11 Medi 2019 12:00–2:00pm Board Room 1 4 Medi 2019
12 Chwefror 2020 12:00–2:00pm Board Room 1 5 Chwefror 2020

Os ydych chi’n bwriadu galw heibio, cysylltwch â ni: bydd y sesiynau galw heibio ond yn digwydd pan fydd mynychwyr wedi’u trefnu.

Os na allwch fynychu clinig cymorth ymchwil:

 • Llenwch a chyflwynwch y ffurflen cymorth ymchwil hon: fersiwn Saesneg / fersiwn Gymraeg
 • Os oes gennych ymholiad cyffredinol, gallwch hefyd e-bostio neu ein ffonio yn uniongyrchol

Manylion cysylltu RCDS NWORTH: