Cysylltu â'r gwasanaeth

Mae'r gwasanaeth yn rhad ac am ddim ac yn caniatáu mynediad at dîm o arbenigwyr heb eu hail mewn dulliau ymchwil cymhwysol ym meysydd iechyd a gofal iechyd, gyda'r amcan o ddatblygu mwy o ymchwil o ansawdd uchel.

Mae staff y gwasanaeth cefnogi ymchwil yn aelodau o Banelau Adolygu Mewnol Ymchwil a Datblygu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn Wrecsam a Bangor, ac mae ganddynt hefyd glinigau cefnogi ymchwil sefydledig yn Ysbyty Gwynedd ac yn Wrecsam Maelor. Cysylltwch â'ch Adran Ymchwil a Datblygu lleol am ragor o fanylion.

I drafod eich ymholiadau ymchwil, cysylltwch â ni ar (01248) 382597 neu e-bostiwch ni ar nworth@bangor.ac.uk. Neu cysylltwch â'r gwasanaeth drwy eich Adran Ymchwil a Datblygu lleol.