Sesiynau cymorth ymchwil

Gall gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio mewn sefydliadau gofal cymdeithasol (megis awdurdodau lleol, elusennau neu’r trydydd sector) neu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BCUHB) neu Fwrdd Iechyd Addysgu Powys gael mynediad i’r gwasanaeth.

Mae’r tîm yn rhoi cyngor ar bob agwedd ar ddatblygu cynigion ymchwil, gan gynnwys:

 • Mireinio syniadau a chwestiynau ymchwil
 • Sut i gynnal chwiliadau llenyddiaeth ac ymgymryd ag adolygiadau systematig
 • Cynllunio ymchwil
 • Dewis methodoleg ansoddol neu meintiol
 • Detholiad o fesurau, gan gynnwys mesurau sydd wedi cael eu cwblhau gan gleifion (PROMs) ac offer sy’n asesu ansawdd y ddarpariaeth gofal cymdeithasol o safbwynt derbynwyr
 • Cynnwys dadansoddiad economeg iechyd
 • Sicrhau bod pobl yn cael cymryd rhan yn eu dewis iaith.
 • Adeiladu tîm ymchwil cryf
 • Cynnwys defnyddwyr gwasanaeth ac aelodau o’r cyhoedd ym mhob rhan o’r broses ymchwil.
 • Cyfeirio at ffynonellau cymorth eraill a phartneriaid ymchwil posibl
 • Canfod yr adnoddau sydd eu hangen
 • Nodi cyfleoedd cyllido priodol

Mynychu sesiwn cymorth ymchwil galw heibio:

 

Cynhelir sesiynau cymorth ymchwil mewn lleoliadau hygyrch ar draws Gogledd a Chanolbarth Cymru ac, os gofynnir amdanynt (a pan fo galw digonol) gellir trefnu sesiwn ychwanegol mewn lleoliadau cyfleus eraill. Mae’r clinigau’n darparu cyngor a chefnogaeth ar ddatblygu cynigion ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol.

Sesiynau cymorth ymchwil galw heibio i ddod:

Dyddiad Amser Lleoliad Cofrestrwch cyn
Ysbyty Bronllys
13 Mawrth 2020 1:00–3:00pm Edward Ward, Block 14 6 Mawrth 2020
14 Hydref 2020 1:00–3:00pm Ystafell hyfforddiant TG 7 Hydref 2020
17 Mawrth 2021 1:00-3:00pm Ystafell hyfforddiant TG 10 Mawrth 2021
Ysbyty Gwynedd
6 Mai 2020 5:00–7:00pm Swyddfa Ymchwil a Datblygu 29 Ebrill 2020
11 Tachwedd 2020 5:00–7:00pm Swyddfa Ymchwil a Datblygu 4 Tachwedd 2020
Ysbyty Glan Clwyd
10 Mehefin 2020 10:00-12:00pm Ystafell Seminar 3 Mehefin 2020
3 Chwefror 2021 10:00-12:00pm I'w gardarnhau 27 Ionawr 2021
Ysbyty Maelor Wrecsam
15 Ebrill 2020 12:30-2:30pm Ystafell bwrdd 1 8 Ebrill 2020
30 Medi 2020 12:00–2:00pm Ystafell bwrdd 1 23 Medi 2020

Oherwydd y sefyllfa COVID-19 persennol, sy'n newid yn gyflym, bydd sesiynau wyneb yn wyneb yr RDCS sydd wedi eu cynllunio yn cael eu hadolygu ac efallai na fyddant yn bwrw ymlaen. Fodd bynnag, gallwn drefnu sgyrsiau dros y ffôn / Skype yn ôl yr angen.

Os ydych chi’n bwriadu galw heibio, cysylltwch â ni: bydd y sesiynau galw heibio ond yn digwydd pan fydd mynychwyr wedi’u trefnu.

Os na allwch fynychu clinig cymorth ymchwil:

 • Llenwch a chyflwynwch y ffurflen cymorth ymchwil hon: fersiwn Saesneg / fersiwn Gymraeg
 • Os oes gennych ymholiad cyffredinol, gallwch hefyd e-bostio neu ein ffonio yn uniongyrchol

Manylion cysylltu RCDS NWORTH: