Archif Adnoddau LLAIS

Papurau Briffio

Taflenni LLAIS

Gweithdai a hyfforddiant LLAIS

  • Gweithdy 1 – Cyflwyniad i ymwybyddiaeth iaith mewn ymchwil ym maes gofal iechyd
  • Gweithdy 2 – Y broses gydsynio yng nghyd-destun y Gymraeg
  • Gweithdy 3 – Casglu data o ansawdd uchel yng nghyd-destun y Gymraeg
  • Gweithdy 4 – Cynnwys unigolion mewn ymchwil ym maes iechyd yng nghyd-destun y Gymraeg

Cysylltwch â Dr Llinos Spencer i gael manylion pellach:

Dr Llinos Haf Spencer
Swyddog Ymchwil
LLAIS
Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd
Fron Heulog, Ffordd Ffriddoedd
Bangor, Gwynedd, LL57 2EF

01248 38 3171

l.Spencer@bangor.ac.uk