Rhoi LLAIS

Os ydych yn siarad Cymraeg a byddech yn hoffi cymryd rhan mewn ymchwil ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, naill ai fel cyfranogwr neu fel rhan o’r tîm ymchwil, a fyddech cystal â chwblhau’r ffurflen RHOI LLAIS.

Y cyfeiriad RHADBOST yw:

Dr Llinos Haf Spencer

LLAIS. Prifysgol Bangor

Post di-dâl RTGZ-YGJZ-XTJK

Y Wern, Safle’r Normal Site

Bangor, Gwynedd

LL57 2PZ

l.spencer@bangor.ac.uk