GCCY Gogledd a Chanolbarth Cymru

Gwasanaeth Cynllunio a Chynnal Ymchwil

Datganiad gan y tri Gwasanaeth Cynllunio a Chynal Ymchwil dros; Gogledd a Chanolbarth Cymru, De Orllewin Cymru ac De-ddwyrain Cymru:

'Yn dilyn penderfyniad diweddar gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, bydd y tri Gwasanaeth Dylunio a Chynnal Ymchwil ar draws Cymru yn rhoi'r gorau i weithredu yn eu ffurf bresennol o 1 Ebrill 2023.  Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru wedi ymrwymo i ddarparu cymorth i ddatblygu ymchwil ac ymchwilwyr ar draws Cymru a bydd yn cyhoeddi trefniadau newydd maes o law.  Byddwn yn parhau i ddarparu cymorth i weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol o dan ein Siarter bresennol hyd at hynny ac rydym yn archwilio'r gwahanol ffyrdd y gallwn barhau â'r partneriaethau rhwng y GIG a sefydliadau gofal cymdeithasol gyda'r Prifysgolion ym mhob rhanbarth i wneud gwaith ymchwil o ansawdd uchel ar ôl y dyddiad hwnnw.'