Gwasanaeth Cynllunio a Chynnal Ymchwil

‘Gweithio gyda'n gilydd tuag at ymchwil well’

                                                                            

 

Mae Gwasanaeth Cynllunio a Chynnal Ymchwil Cymru Gyfan (RDCS) yn wasanaeth am ddim sy'n rhoi Cymorth i ddatblygu ymchwil o ansawdd uchel yng Nghymru. Mae’r gwasanaeth yn cael ei ariannu gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru (HCRW) ac mae'n gweithredu trwy dri uned dreial ledled Cymru gyda chefnogaeth Gwasanaeth Cymorth Economeg Iechyd Cymru (WHESS) a Chymorth ymwybyddiaeth iaith gan LLAIS

Trosolwg GCCY

 

                                                                                             

                                                                       RDCS Charter (English)               Siarter Cymraeg (Cymraeg)