Newyddion: Awst 2017

UKCRC yn cydnabod arbenigedd treialon clinigol Bangor

Yr wythnos hon cafodd Sefydliad Hapdreialon Iechyd Gogledd Cymru (Uned Dreialon Clinigol NWORTH) newyddion da pellach (yr wythnos ddiwethaf cytunodd Llywodraeth Cymru i ymestyn eu cyllid) gan eu bod wedi cael eu hail-achredu'n llwyddiannus am 5 mlynedd arall yn dilyn Proses Adolygu Cofrestriad 2017 a arweiniwyd gan Bwyllgor Adolygu Rhyngwladol o arbenigwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Awst 2017